Sulama Bilgisi

Tüm canlılar gibi bitkilerinde büyük çoğunluğu sudan oluşmuştur. bazılarının hücrelerinde %90 oranında su vardır. bitkiler ışık ve suyla büyür. özellikle büyüme aşamasındaki bitkilerin daha çok su gereksinimi vardır. Suyu emmeyi sağlayan bitki kökleri doğal bir pompa görevini görür. aldığı suyu terleme yoluyla yumuşak dokuları, gözenekleriyle ve yapraklarıyla dışarı atar. küçük bir örnek verelim: 20 metre boyunda bir ağaç senede 1000 ton su atar. günlük tüketimin boyutlarını görmek için ilginç bir ran değilmi? bitkilerin hepsi aynı oranda su istemez.bir çoklarının su kayıplarını engelleyen doğal bir koruma yöntemleri vardır. ayrıca ağaçların gövdelerinde bulunan kabuklar besisuyunu koruyan önemli surlardır. bahçenizi kurarken en önemli ayrıntılardan biride iyi bir sulama sistemi kurmaktır.

Test

Form Gönderimi

OK