Bahçe

Bir bahçe kurma bir çoğumuzun değişmez rüyasıdır. Bahçenin dünyamıza sulh ve huzur getirdiği bir gerçektir. Ne varki başlangıçta acemilikten kaynaklanan hatalar bizi düşündüğümüzden çok daha fazla yorar. Bu yorgunluğun sonucunda duyacağımız yılgınlık duygusu bizi çok büyük bir doyumdan uzaklaştırabilir: Bahçeden.

Oysa bahçe kurma düşündüğümüz ve korktuğumuz gibi çok fazla yorucu değildir, yeterki bazı ana kuralları en başta uygulayalım ve işe nereden koyulacağımızı bilelim. Katı kuralları peş peşe sıralamak gibi bir amacımız yok, ilk önerimiz çevrenize dikkatle bakmanız ve detaylı bir şekilde incelemeniz bahçe çalışmalarının başarısı en önce sabırdan geçer. Başlangıç için en değerli ve en kusursuz ipuçları bulunduğunuz bölgenin bitki örtüsüdür. Bulunduğunuz bölegenin genel ve mevsimsel iklim ve toprağını iyi tanımak, başarınızın ve onun ardından gelecek olan mutluluğunuzun ilk koşulu olacaktır. Hiç bir zaman gelişi güzel bitki satın alıp bahçeyi dodurmayın. Manzarayı, rüzgarı, komşuları ve bahçenin eğimini göz önünde bulundurun. Eğer zamanınız yoksa bir pejzaj mimarına danışmanızda yarar var.

Küçük bir bahçe oluştururken dikkat edilmesi gereken noktalar

  • Bir çok bahçe ünitesini bir arada kullanmak: Örneğin çardak, sebze bahmesi, çeşme, meyve bahçesi, çim alanlar, heykel, vs.
  • Gereginden fazla geçit yaparak parselleri küçültmemek!
  • Bitki tarhlarını belirledikten sonra alanın tamamını kaplayacak bir şekilde düzenlememek!
  • Çiçek renklerinin uyumuna özen göstermek!
  • çiçek tarhlarında bitki seçimini yaparken bitkilerin olgunluk dönemlerinde uşlaşcakları boy ve yogunlugu araştırmak!
Test

Form Gönderimi

OK