YILLIK PERİYODİK FALİYETLERMİZ

Yıllık Periyodik Faliyetlermiz

1-ağaç, ağaççık ve çalılarda estetik ve fonksiyonel budamalar, 
2- Mevsimlik / çokyıllık / i̇ç ve dış mekan çiçeklerin parterlere dikimi ve bakımı,
3- Yeşil alanların ve refüjlerin sulanması,
4- Makina ile çimlerin biçimi,
5- Çim makası ile çim, çayır ve kaba otların biçimi,
6- Nakil ağaçların periyodik olarak sulanması, organik ve i̇norganik gübre verilmesi,
7- Tüm yeşil alanlara kış gübresi (çiftlik gübresi ) ve kimyasal gübre verilmesi,
8 -Tüm yeşil alanlarda drenaj kontrolü ve tırmık ile havalandırma,
9 - Entomolojik ve fitopatolojik bitki zararlılarına karşı kimyasal mücadeledir.

Test

Form Gönderimi

Tamam